Zajednički studijski program Geoekonomskog fakulteta (Fakultet za međunarodnu ekonomiju) i Fakulteta za poslovne studije „Džon Nezbit“ univerziteta.

Doktorske studije traju tri godine i nose ukupno 180 ESPB. Uslov za upis na doktorske studije imaju studenti koji su u prethodnom školovanju, na osnovnim i diplomskim master studijama, ostvarili 300 ESPB. Predmeti koji se izučavaju na doktorskim studijama su sledeći:

Obavezni predmeti
Semestar ESPB
Ekonomska analiza 1 10
Matematičko-statistički metodi u ekonomiji 1 10
Međunarodna ekonomija 2 10
Finansije i bankarstvo 3 10
Izborni predmeti (student bira 4 predmeta od ponuđenih 8)
Evropska unija 2 10
Menadžment: strategije, kultura i globalizacija 2 10
Održivi razvoj 2 10
Nauka, tehnologija i menadžment 2 10
Geoekonomija i ekonomska diplomatija 3 10
Korporativno upravljanje 3 10
Savremeno međunarodno pravo 3 10
Upravljanje marketingom 3 10

Posle položena četiri obavezna predmeta i četiri od osam ponuđenih izbornih predmeta, student pristupa izradi doktorske disertacije. Doktorska disertacija nosi 100 ESPB.