Geoekonomski fakultet
Bulevar umetnosti 29, 11 070 Novi Beograd;

Studentska služba – osnovne studije
  011/20 92 102, 20 92 138;
info-fme@naisbitt.edu.rs
adresa:  Bulevar umetnosti 29, Beograd;
Radno vreme: svakog radnog dana od 9 do 16 časova;

Studentska služba – master studije
  011/220-30-90; 220-30-23;
Kontakt osobe:
Marijana Zimonjić, Elena Dejanovski;
✉   mzimonjic@naisbitt.edu.rs;
✉   edejanovski
@naisbitt.edu.rs;
adresa: Bulevar maršala Tolbuhina 8, Beograd;
Radno vreme: svakog radnog dana od 9 do 16 časova;

Studentska služba – doktorske studije
  011/220 30 23;
Kontakt osoba: Marijana Zimonjić
✉   mzimonjic@naisbitt.edu.rs;
adresa: Bulevar maršala Tolbuhina 8, Beograd;
Radno vreme: svakog radnog dana od 9 do 16 časova;

Info centar – Bulevar umetnosti 29, Beograd;
011/214 54 64, 20 92 129;
✉   infofme@naisbitt.edu.rs
Radno vreme: svakog radnog dana od 9 do 16 časova;

Info centar – Bulevar maršala Tolbuhina 8, Beograd;
011/220 30 29, 220 30 30;
Radno vreme: svakog radnog dana od 9 do 16 časova

Centrala – Bulevar umetnosti 29, Beograd;
  011/214 72 08, 311 45 26;

Centrala – Bulevar maršala Tolbuhina 8, Beograd;
 011/220 30 00;

fax: +381 11 20 92 128