Prva godina

I semestar

ESPB

1

Engleski 1a

5

infolist

2

Matematika

8

infolist

3

Informatika

8

infolist

4

Menadžment

8

infolist

II semestar

ESPB

5

Engleski 1b

5

infolist

6

Mikroekonomija

10

infolist

7

Marketing

8

infolist

8

Statistika

8

infolist

Druga godina

III semestar

ESPB

1

Engleski 2a

3

infolist

2

Međunarodna trgovina

10

infolist

3

Makroekonomija

10

infolist

4

Izborna grupa 1 (student bira jedan od ponuđenih predmeta)

Interkulturni menadžment

5

infolist

Geopolitika Srbije

5

infolist

IV semestar

ESPB

5

Engleski 2b

3

infolist

6

Osnovi finansija i bankarstva

10

infolist

7

Ekonomija energetike

7

infolist

8

Ekonomija regiona sveta

7

infolist

9

Izborna grupa 2 (student bira jedan od ponuđenih predmeta)

Teorije i politke privrednog razvoja

5

infolist

Ekonomija prirodnih resursa

5

infolist

Treća godina

V semestar

ESPB

1

Međunarodna makroekonomija

10

infolist

2

Ekonomska istorija sveta

8

infolist

Izborna grupa 3

3

  1. Strani jezik za ekonomiste 1a,

(student bira jedan od ponuđenih stranih jezika):

Nemački za ekonomiste 1a

4

infolist

Italijanski za ekonomiste 1a

4

infolist

Francuski za ekonomiste 1a

4

infolist

Španski za ekonomiste 1a

4

infolist

Ruski za ekonomiste 1a

4

infolist

Japanski za ekonomiste 1a

4

infolist

4

  1. Student bira jedan od dva ponuđena predmeta:

  1. Međunarodni marketing

8

infolist

  1. Komparativni politički sistemi

8

infolist

VI semestar

ESPB

5

Poslovne finansije

10

infolist

6

Ekonomska diplomatija

8

infolist

7

Strani jezik za ekonomiste 1b

(student nastavlja sa učenjem stranog jezika koji je izabrao u prethodnom semestru)

Nemački za ekonomiste 1b

4

infolist

Italijanski za ekonomiste 1b

4

infolist

Francuski za ekonomiste 1b

4

infolist

Španski za ekonomiste 1b

4

infolist

Ruski za ekonomiste 1b

4

infolist

Japanski za ekonomist 1b

4

infolist

Izborna grupa 4 (student bira jedan od ponuđenih predmeta

8

Ekonomsko-politička geografija Evrope

8

infolist

Ekonomsko-politička geografija Severne i Latinske Amerike

8

infolist

Ekonomsko-politička geografija Rusije i Azije

8

infolist

Četvrta godina

VII semestar

ESPB

1

Bankarstvo

10

infolist

2

Međunarodne ekonomske organizacije

8

infolist

3

Strani jezik za ekonomiste 2a (student nastavlja sa učenjem stranog jezika izabranog na prethodnoj godini studija)

Nemački za ekonomiste 2a

4

infolist

Italijanski za ekonomiste 2a

4

infolist

Francuski za ekonomiste 2a

4

infolist

Španski za ekonomiste 2a

4

infolist

Ruski za ekonomiste 2a

4

infolist

Japanski za ekonomist 2a

4

infolist

Izborna grupa 5 (student bira jedan od ponuđenih predmeta)

4

Savremene ekonomije Evrope 1

9

infolist

Savremene ekonomije Severne i Latinske Amerike 1

9

infolist

Savremene ekonomije Rusije i Azije 1

9

infolist

VIII semestar

ESPB

5

Međunarodni finansijski menadžment

10

infolist

6

Javne finansije

8

infolist

7

Strani jezik za ekonomiste 2b

Nemački za ekonomiste 2b

4

infolist

Italijanski za ekonomiste 2b

4

infolist

Francuski za ekonomiste 2b

4

Španski za ekonomiste 2b

4

infolist

Ruski za ekonomiste 2b

4

infolist

Japanski za ekonomist 2b

4

infolist

Izborna grupa 6 (student nastavlja sa izučavanjem regiona koji je izabrao u prethodnom semestru)

8

Savremene ekonomije Evrope 2

9

infolist

Savremene ekonomije Severne i Latinske Amerike 2

9

infolist

Savremene ekonomije Rusije i Azije 2

9

infolist

UKUPNO

240