Fakultet za međunarodnu ekonomiju (Geoekonomski fakultet) redovno sprovodi postupak samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta svojih studijskih programa, nastave i uslova rada, kao i analize ocena i prolaznosti studenata.

U 2016. godini Fakultet za međunarodnu ekonomiju (Geoekonomski fakultet) je u skladu sa zakonskim obavezama pristupio izradi Izveštaja o postupku i rezultatima samovrednovanja.