Studentski parlament je organ Fakulteta preko koga studenti ostvaruju svoja prava, štite svoje interese i realizuju projekte kako u okviru svog Parlamenta tako i u okviru Studentskog parlamenta Univerziteta Džon Nezbit.

Studentski parlament se sastoji od po četiri predstavnika studenata sa svake godine studija, po 2 predstavnika drugog stepena studija i jednog predstavnika osoba sa posebnim potrebama, uz uslov da je student Fakulteta.

Mandat članova studentskog parlamenta traje godinu dana.

Studenski parlament Fakulteta delegira dva predstavnika u studentski parlament Univerziteta.

parlamentfme@naisbitt.edu.rs

Zapisnici sa sednica studentskog parlamenta FME:

Spisak članova Studentskog parlamenta konstituisanog aprila meseca 2016.

I godina
Ranđić Katarina
Čvorić Mima
Čarkić Marija
Jovanović Tamara
II godina
Pavličić Nevena
Dobrodolac Mina
Vasović Una
Đurić Dragica
III godina
Tomašević Nevena (član Studentskog parlamenta Univerziteta)
Boskić Aleksa
Dražić Goran
Pećanac Dragan (predsednik Studentskog parlamenta Fakulteta)
IV godina
Stanarević Jelena
Nikić Marko (član Studentskog parlamenta Univerziteta)
Jovanović Ljubica
Živković Slavica
Studenti master akademskih studija
Ratković Gordana
Stanković Marija