Geoekonomski fakultet – GEF (Geoekonomski fakultet (Fakultet za međunarodnu ekonomiju)) – jedinstvena je visokoškolska institucija sa ovakvim programom obrazovanja. Naime, sa tradicijom od 15 godina, GEF je, u ovoj godini, počeo sa konceptom Global Learning, odnosno „globalno učenje”, koji studentima omogućava da steknu veliki kvantum znanja za poslovanje i život u različitim krajevima planete: od Skandinavije do Južne Afrike i od Amerike do Japana! Ovo je originalni koncept Džona i Doris Nezbit, koji se, po prvi put, primenjuje na našem Geoekonomskom fakultetu. Svi programi su akreditovani i priznati od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije.

Kao i sve naše studente, poštovaćemo vas ukoliko nam ukažete poverenje i dopustite nam da igramo ključnu ulogu u vašem daljem obrazovanju. Tretiraćemo vas kao partnere u zajedničkom poslu koji ima isti cilj: kvalitetno i primenljivo znanje i veštine koje ćete steći kvalifikuje vas za dobro zaposlenje, a ono je i najbolja preporuka za naš fakultet, za generacije koje dolaze.

informator

upis

studijski-program (1)

testovi-za-prijemni

konkurs-za-upis

akreditacija

info-centar

kontaktirajte-nas