UPIS NA PRVU GODINU
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Program je namenjen   studentima   koji žele da steknu analitička znanja iz međunarodne ekonomije, finansija i bankarstva. Program je koncipiran na iskustvima renomiranih univerziteta u svetu sa modernim multidisciplinarnim pristupom, tako da pruža i osnovna znanja iz oblasti društveno-političkog, naučno-tehnološkog i istorijskog razvoja različitih regiona sveta i pojedinih nacionalnih privreda. Specifičnost programa se sastoji u velikoj ponudi stranih jezika. Pored obaveznog engleskog jezika na prve dve godine studija, na preostale dve godine se studentu daje mogućnost da bira jedan od ponuđenih šest stranih jezika – nemački, fancuski, italijanski, španski, ruski i japanski.

CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA:

 1. sticanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti međunarodne ekonomije i finansija;
 2. razumevanje savremenih kretanja u međunarodnoj privredi, međunarodnim finansijama i međunarodnom monetarnom sistemu;
 3. upoznavanje sa osnovnim ekonomskim karakteristikama svetskih regiona i pojedinih nacionalnih privreda, uz prikaz njihovih političkih, istorijskih, geografskih i kulturnih specifičnosti;
 4. razumevanje motiva, oblika i efekata savremenih ekonomskih i monetarnih integracija u svetu.

Studije  traju   četiri   godine i nose   240   ESPB. Po završetku studija stiče se zvanje (stručni naziv) Diplomirani ekonomista.

Diplomirani studenti imaju mogućnost zapošljavanja u širokom spektru organizacija koje posluju sa elementom inostranosti: u privatnim domaćim i stranim firmama i bankama, međunarodnim ekonomskim i finansijskim organizacijama,   državnim institucijama kao što su ministarstva i Narodna banka Srbije, diplomatskim predstavništvima, nevladinim organizacijama, istraživačkim i konsultantskim firmama i drugim institucijma.

Fakultet pruža mogućnost nastavka studija na master i doktorskim programima u zemlji i inostranstvu.

 USLOVI UPISA

Pravo upisa na prvu godinu studija imaju svi kandidati sa prethodno završenom srednjom školom (četvrti stepen stručnosti). Na fakultet se mogu upisati i strani studenti koji su prethodno nostrifikovali diplomu o završenoj srednjoj školi.

Svi kandidati koji se upisuju na prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit. Prijemni ispit na Fakultetu sprovodi se u obliku pisanog rada. Njegov prvi deo predstavlja TEST SKLONOSTI KA EKONOMIJI, a drugi deo je kratko motivaciono pismo.

Obaveštavamo buduće studente da sve visokoškolske institucije Megatrend univerziteta priznaju položen prijemni ispit sa srodnih fakulteta drugih univerziteta u Republici Srbiji.

Radi priznavanja položenog prijemnog ispita na drugim fakultetima, neophodno je, uz ostalu dokumentaciju, priložiti i Potvrdu o položenom prijemnom ispitu, uz pisanu molbu za priznavanje prijemnog ispita.

POENI POTREBNI ZA UPIS

 • Maksimalan ukupan broj poena koje kandidat može da osvoji je 100.
 • Maksimalan broj poena koje kandidat nosi iz srednje škole je 40.
 • Maksimalan broj poena koje kandidat može da osvoji na prijemnom ispitu je 60.
 • Minimalan ukupan broj poena koje kandidat mora da ostvari za upis je 60 poena.

Dokumenta koja je potrebno priložiti kao preduslov za polaganje prijemnog ispita su:

 •  Diploma o završenoj srednjoj škol
 •  Četiri svedočanstva završene srednje škole
 • Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci)

Dokumenta mogu da budu originali ili overene fotokopije ne starije od šest meseci.
Kandidat koji je ostvario pravo na upis na studije podnosi sledeća dokumenta pri upisu:

 •  2 fotografije za indeks
 • Indeks
 • 2 ŠV obrasca koja obezbeđuje univerzitet

 

Informacije i prijavljivanje na telefon 011/220 30 29 i 011 220 30 30

STUDIRAJ UZ FINANSIJSKU PODRŠKU Megatrend univerziteta
Poštovane buduće koleginice i kolege,

Za generaciju studenata koji se upisuju na Megatrend univerzitet u školskoj 2018/2019. godini, naš univerzitet omogućava mladima da studiraju željeni fakultet uz finansijsku podršku Univerziteta.

Konkurs za upis studenata na prvu godinu osnovnih studija u školskoj 2018/19. godini.